PI/2020/159 Návrh zákona o reforme umeleckých fondov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-4889/2020-211/13531
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 - 2024
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/159
Dátum začiatku PK: 24.07.2020
Dátum konca PK: 03.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.07.2020
Ukončenie štádia: 24.07.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.07.2020
Ukončenie štádia: 03.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)