PI/2020/156 Návrh opatrenia Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014516/2020-731
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/156
Dátum začiatku PK: 23.07.2020
Dátum konca PK: 05.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.07.2020
Ukončenie štádia: 23.07.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.07.2020
Ukončenie štádia: 05.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)