PI/2020/150 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Bankové a finančné inštitúcie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014252/2020-632
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/150
Dátum začiatku PK: 22.07.2020
Dátum konca PK: 07.08.2020
Dátum ukončenia procesu: 26.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.07.2020
Ukončenie štádia: 22.07.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.07.2020
Ukončenie štádia: 07.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 08.08.2020
Ukončenie štádia: 26.08.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)