PI/2020/148 Návrh opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnote rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2020.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2020/005420
Podnet: podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/148
Dátum začiatku PK: 22.07.2020
Dátum konca PK: 28.07.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.07.2020
Ukončenie štádia: 22.07.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.07.2020
Ukončenie štádia: 28.07.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)