PI/2020/145 Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-4251/2020-423/12582
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/145
Dátum začiatku PK: 21.07.2020
Dátum konca PK: 29.07.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.07.2020
Ukončenie štádia: 21.07.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.07.2020
Ukončenie štádia: 29.07.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)