PI/2020/144 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o komisii na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 25252/2020/110
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/144
Dátum začiatku PK: 20.07.2020
Dátum konca PK: 07.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.07.2020
Ukončenie štádia: 20.07.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.07.2020
Ukončenie štádia: 07.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)