PI/2020/143 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 9366/2020-9.1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/143
Dátum začiatku PK: 17.07.2020
Dátum konca PK: 31.07.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 17.07.2020
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 01.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)