PI/2020/140 Predbežná informácia k novele zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014028/2020-77
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/140
Dátum začiatku PK: 15.07.2020
Dátum konca PK: 28.07.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 28.07.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)