PI/2020/14 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podrobnostiach o štruktúre Pôdohospodárskeho poradenského systému, požiadavkách na poradcov, postupe pri zápise do centrálneho registra, postupe pri výmaze z centrálneho registra, druhoch poplatkov a ich výšky, vzoroch certifikátu o odbornej spôsobilosti poradcu, základných skupinách používateľov a jeho prioritách.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5640/2020-640
Podnet: § 39 ods. 1 písm. b) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/14
Dátum začiatku PK: 30.01.2020
Dátum konca PK: 12.02.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.01.2020
Ukončenie štádia: 30.01.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.01.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)