PI/2020/135 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 18454/2020-M_OPV
Podnet: bod C.7 uznesenia vlády č. 400/2020 k návrhu zákona
ktorým sa menia s dopĺňajú niektoré zákona v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/135
Dátum začiatku PK: 10.07.2020
Dátum konca PK: 10.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.07.2020
Ukončenie štádia: 10.07.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.07.2020
Ukončenie štádia: 10.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)