PI/2020/132 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 20561/2020/SBPMR
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/132
Dátum začiatku PK: 09.07.2020
Dátum konca PK: 22.07.2020
Dátum ukončenia procesu: 24.07.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.07.2020
Ukončenie štádia: 09.07.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.07.2020
Ukončenie štádia: 22.07.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 23.07.2020
Ukončenie štádia: 24.07.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)