PI/2020/13 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č..... z .... 2020, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5115/2020-6.1
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 508 zo 14. októbra 2019
§ 22 ods. 1 a 6 a § 30 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/13
Dátum začiatku PK: 24.01.2020
Dátum konca PK: 06.02.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.01.2020
Ukončenie štádia: 24.01.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.01.2020
Ukončenie štádia: 06.02.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)