PI/2020/129 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: UNMS/2020-800
Podnet: prijatie nariadenia (EÚ) 2019/1020
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/129
Dátum začiatku PK: 03.07.2020
Dátum konca PK: 17.07.2020
Dátum ukončenia procesu: 20.07.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia: 17.07.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 18.07.2020
Ukončenie štádia: 20.07.2020
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)