PI/2020/128 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Štatistiky
Štátna správa
Ochrana osobných údajov
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10420-823/2020
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/128
Dátum začiatku PK: 03.07.2020
Dátum konca PK: 20.07.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia: 20.07.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)