PI/2020/126 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 08900/2020-2062
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/126
Dátum začiatku PK: 03.07.2020
Dátum konca PK: 16.07.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia: 16.07.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)