PI/2020/123 Návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 17271/2020-M_OPVA
Podnet: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/123
Dátum začiatku PK: 30.06.2020
Dátum konca PK: 13.07.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.06.2020
Ukončenie štádia: 30.06.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.06.2020
Ukončenie štádia: 13.07.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)