PI/2020/121 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/013229/2020-1411
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/121
Dátum začiatku PK: 27.06.2020
Dátum konca PK: 09.07.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.06.2020
Ukončenie štádia: 26.06.2020
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.06.2020
Ukončenie štádia: 10.07.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)