PI/2020/116 Návrh opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 10. februára 2014 č. 04210/2014/B710-SCR/8331-M, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu a náležitosti projektu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Cestovný ruch
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 04414/2020/SCR/47123
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/116
Dátum začiatku PK: 25.06.2020
Dátum konca PK: 02.07.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 25.06.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 02.07.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)