PI/2020/111 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 24153/2020/110
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 - 2024
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/111
Dátum začiatku PK: 24.06.2020
Dátum konca PK: 07.07.2020
Dátum ukončenia procesu: 11.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia: 07.07.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 08.07.2020
Ukončenie štádia: 11.08.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)