PI/2020/109 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Exekúcie a výkon rozhodnutí
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 23993/2020/110
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 - 2024
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/109
Dátum začiatku PK: 22.06.2020
Dátum konca PK: 03.07.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.06.2020
Ukončenie štádia: 22.06.2020
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.06.2020
Ukončenie štádia: 04.07.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)