PI/2020/103 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Priemyselné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 00111/2020/63
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.4 z 15. januára 2020
Zodpovedná inštitúcia: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Messinger, Richard, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/103
Dátum začiatku PK: 16.06.2020
Dátum konca PK: 29.06.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.06.2020
Ukončenie štádia: 16.06.2020
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.06.2020
Ukončenie štádia: 29.06.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)