PI/2019/98 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-160-22/2015-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Vojenská služba
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SEĽUZ-236/2019-OdRĽZ
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/98
Dátum začiatku PK: 04.04.2019
Dátum konca PK: 17.04.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.04.2019
Ukončenie štádia: 03.04.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.04.2019
Ukončenie štádia: 17.04.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)