PI/2019/94 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/011013/2019-721
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/94
Dátum začiatku PK: 02.04.2019
Dátum konca PK: 24.04.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.04.2019
Ukončenie štádia: 02.04.2019
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.04.2019
Ukončenie štádia: 25.04.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)