PI/2019/93 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: UNMS/01196/2019-300
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/93
Dátum začiatku PK: 01.04.2019
Dátum konca PK: 25.04.2019
Dátum ukončenia procesu: 20.05.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.04.2019
Ukončenie štádia: 01.04.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.04.2019
Ukončenie štádia: 25.04.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 26.04.2019
Ukončenie štádia: 20.05.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)