PI/2019/92 Návrh vyhlášky Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú pravidlá a rozsah auditu kybernetickej bezpečnosti a podrobnosti o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o obsahu záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti (audit kybernetickej bezpečnosti)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 04188/2019/ORD-001
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Magala, Jozef
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/92
Dátum začiatku PK: 29.03.2019
Dátum konca PK: 03.04.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.03.2019
Ukončenie štádia: 29.03.2019
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.03.2019
Ukončenie štádia: 03.04.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)