PI/2019/91 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/011110/2019-732
Podnet: Novela § 9 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov v súvislosti so zavedením bezpečnostného prvku na spotrebiteľské balenie tabakového výrobku (zákon č. 89/2016 Z. z.)
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/91
Dátum začiatku PK: 29.03.2019
Dátum konca PK: 04.04.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.03.2019
Ukončenie štádia: 29.03.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.03.2019
Ukončenie štádia: 04.04.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)