PI/2019/90 Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Pracovno-právne vzťahy
Cestovné náhrady
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 11121/2019-M_OPV
Podnet: § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (v nadväznosti na § 8)
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/90
Dátum začiatku PK: 28.03.2019
Dátum konca PK: 02.04.2019
Dátum ukončenia procesu: 03.04.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.03.2019
Ukončenie štádia: 27.03.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.03.2019
Ukončenie štádia: 02.04.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 03.04.2019
Ukončenie štádia: 03.04.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)