PI/2019/8 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 109/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/007830/2019-1411
Podnet: Zákon č. 372/2018 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/8
Dátum začiatku PK: 15.01.2019
Dátum konca PK: 05.02.2019
Dátum ukončenia procesu: 11.02.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.01.2019
Ukončenie štádia: 15.01.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.01.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 06.02.2019
Ukončenie štádia: 11.02.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)