PI/2019/76 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SEKRO-95-1/2019
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/76
Dátum začiatku PK: 18.03.2019
Dátum konca PK: 29.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.03.2019
Ukončenie štádia: 29.03.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)