PI/2019/74 Predbežná informácia k návrhu zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 4684/2019-620
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/74
Dátum začiatku PK: 13.03.2019
Dátum konca PK: 26.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.03.2019
Ukončenie štádia: 13.03.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.03.2019
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)