PI/2019/73 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Prokuratúra
Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Leg/1 25/19/1000
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dugovičová, Ľudmila
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/73
Dátum začiatku PK: 12.03.2019
Dátum konca PK: 18.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia: 12.03.2019
Vlastník aktivity: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia: 18.03.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)