PI/2019/72 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Zbrane a strelivo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: UNMS/00901/2019-300
Podnet: transpozícia vykonávacích smerníc Komisie (EÚ) 2019/68 a (EÚ) 2019/69
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/72
Dátum začiatku PK: 12.03.2019
Dátum konca PK: 22.03.2019
Dátum ukončenia procesu: 26.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia: 12.03.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia: 22.03.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 23.03.2019
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)