PI/2019/71 Predbežná informácia k návrhu zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/003379
Podnet: Podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/71
Dátum začiatku PK: 11.03.2019
Dátum konca PK: 22.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.03.2019
Ukončenie štádia: 11.03.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.03.2019
Ukončenie štádia: 22.03.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)