PI/2019/7 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vojenská služba
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SELP-OdL-29-1/2019
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/7
Dátum začiatku PK: 14.01.2019
Dátum konca PK: 25.01.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.01.2019
Ukončenie štádia: 14.01.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.01.2019
Ukončenie štádia: 25.01.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 26.01.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)