PI/2019/64 P R E D B E Ž N Á I N F O R M Á C I A k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Pracovno-právne vzťahy
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10389/2019-M_OPV
Podnet: § 7 ods. 2 zákona o cestovných náhradách (v nadväznosti na § 8 ods. 1).
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/64
Dátum začiatku PK: 06.03.2019
Dátum konca PK: 15.03.2019
Dátum ukončenia procesu: 20.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.03.2019
Ukončenie štádia: 06.03.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 16.03.2019
Ukončenie štádia: 20.03.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)