PI/2019/63 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S06576-2019-OL
Podnet: Iniciatívny materiál.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/63
Dátum začiatku PK: 06.03.2019
Dátum konca PK: 19.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.03.2019
Ukončenie štádia: 06.03.2019
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.03.2019
Ukončenie štádia: 20.03.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)