PI/2019/61 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10354/2019–M_OPVA
Podnet: Ministerstvo práce
sociálnych vecí a rodiny SR
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/61
Dátum začiatku PK: 05.03.2019
Dátum konca PK: 13.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.03.2019
Ukončenie štádia: 05.03.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.03.2019
Ukončenie štádia: 13.03.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)