PI/2019/60 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 07544/2019/SCDPK/13354
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/60
Dátum začiatku PK: 04.03.2019
Dátum konca PK: 15.03.2019
Dátum ukončenia procesu: 18.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.03.2019
Ukončenie štádia: 04.03.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 16.03.2019
Ukončenie štádia: 18.03.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)