PI/2019/6 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške príspevku a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 07056/2019/SBPMR
Podnet: Podľa § 9 ods. 4 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/6
Dátum začiatku PK: 11.01.2019
Dátum konca PK: 24.01.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.01.2019
Ukončenie štádia: 11.01.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.01.2019
Ukončenie štádia: 24.01.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)