PI/2019/56 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5848/2019-1.8
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/56
Dátum začiatku PK: 01.03.2019
Dátum konca PK: 14.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.03.2019
Ukončenie štádia: 01.03.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.03.2019
Ukončenie štádia: 14.03.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)