PI/2019/52 Predbežná informácia k návrhu zákona z .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S06337-2019-OL
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na jún 2019
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/52
Dátum začiatku PK: 26.02.2019
Dátum konca PK: 01.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.02.2019
Ukončenie štádia: 26.02.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.02.2019
Ukončenie štádia: 01.03.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)