PI/2019/41 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 09487/2019/SCDPK/09583
Podnet: plán legislatívnych úloh na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/41
Dátum začiatku PK: 20.02.2019
Dátum konca PK: 12.03.2019
Dátum ukončenia procesu: 14.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.02.2019
Ukončenie štádia: 20.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.02.2019
Ukončenie štádia: 12.03.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 13.03.2019
Ukončenie štádia: 14.03.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)