PI/2019/40 Návrh vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SEMOD-1-14/2019
Podnet: Podľa § 21 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii
kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 396/2011 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/40
Dátum začiatku PK: 19.02.2019
Dátum konca PK: 28.02.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.02.2019
Ukončenie štádia: 19.02.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.02.2019
Ukončenie štádia: 28.02.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 01.03.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)