PI/2019/39 Návrh zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5413/2019
Podnet: programové vyhlásenie vlády
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/39
Dátum začiatku PK: 18.02.2019
Dátum konca PK: 01.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 01.03.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)