PI/2019/38 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 120/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív používaných na podávanie a vykonávanie žiadosti o presun platobného účtu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/009326/2019-652
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/38
Dátum začiatku PK: 18.02.2019
Dátum konca PK: 18.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 18.03.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)