PI/2019/35 Návrh zákona o územnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Stavebníctvo a architektúra
Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10683/2019/SV-14602
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/35
Dátum začiatku PK: 15.02.2019
Dátum konca PK: 25.02.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.02.2019
Ukončenie štádia: 15.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.02.2019
Ukončenie štádia: 25.02.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)