PI/2019/336 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 35460/2019/SCDPK/105259-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/336
Dátum začiatku PK: 18.12.2019
Dátum konca PK: 07.01.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.12.2019
Ukončenie štádia: 18.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.12.2019
Ukončenie štádia: 07.01.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)