PI/2019/333 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií SR z ... 2020 č. MF/019596/2019-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/019596/2019-74
Podnet: čl. V zákona č. 393/2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/333
Dátum začiatku PK: 09.12.2019
Dátum konca PK: 20.12.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.12.2019
Ukončenie štádia: 09.12.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)