PI/2019/332 Predbežná informácia k návrhu opatrenia MF SR z ... 2020 č. MF/019590/2019-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/019590/2019-74
Podnet: čl. V zákona č. 393/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/332
Dátum začiatku PK: 10.12.2019
Dátum konca PK: 23.12.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.12.2019
Ukončenie štádia: 10.12.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.12.2019
Ukončenie štádia: 23.12.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)