PI/2019/331 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12704/2019-1.8
Podnet: transpozícia delegovaných smerníc
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/331
Dátum začiatku PK: 04.12.2019
Dátum konca PK: 17.12.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.12.2019
Ukončenie štádia: 04.12.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.12.2019
Ukončenie štádia: 17.12.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)